Справяне с тормоза на работното място

В повечето случаи тормозът на работното място е целенасочен процес, който приема различни форми. Тук ще откриеш как да разпознаеш тормоза и какво да направиш, ако си жертва на такъв тормоз.