Безплатен въпросник

Умения за Самоорганизиране [безплатен въпросник]

Добрата организация е ключът на ефективното учене, създаването на хармония между кариера, лични интереси и семейство. Като възрастни ни се налага непрекъснато да правим избор между многото неща, които да свършим в рамките на 24 часа.

Осмислянето на значимостта как прекарваш времето си е първата стъпка към промяна на начина, по който функционираш. Осъзнавайки това, реших да създам кракът въпросник за самооценка „Как прекарваш времето си?“

Безплатен въпросник за самооценка "Как прекарваш времето си"

Форма за Безплатен Въпросник

Попълнете формата за безплатен ресурс, за да получите моят въпросник  „Как прекарваш времето си?

С какво още мога да ти помогна?

Ако искаш да формираш умения за самоорганизираност, и също …

  • …определиш ясни цели и приоритети;
  • …определиш рамка на изпълнението на всяка задача;
  • …планираш приоритетните дейности дори когато това означава да откажеш от някои неща, които са неизпълними или погрешни;
  • …определиш нещата по степен на важност;
  • …да съставиш списък с ресурсите, които да те подпомогнат в постигането на целите;