Решена ли си да погледнеш в бъдещето с яснота, увереност и вяра в себе си?

Знам от опит от първа ръка какво е чувството да си объркана и да се луташ без цел и посока, … да бъдеш обсъждана с недоволство и критика; … отхвърляна многократно. И с години да не си намираш мястото.

Познавам болките и страховете ти! Наясно съм как всичко това се отразява на твоята самооценка и увереност, творчески дух и взаимоотношения:  всичко това разказва история … за минало, … настояще,  и бъдеще. Това ми помага да разбирам по – добре твоите нужди и тези другите …

Философия и подход

Да мотивирам жените да следват ритъма на своя жизнен цикъл като лична мисия и ценност е моя страст и призвание.

Прилагам творчески подход в авторските програми и методика „Твой Ред“, базиран на съвременни научни и когнитивни модели за личностна промяна и развитие, професионалното самоопределение и мотивация, който води до задълбочено изследване на собствената същност и отговор на въпроса „Кой/я съм аз?“

Ръководи ме вярата, че хората имаме естествен порив към автономия (свободна воля, самонасочване и свобода на действие), … свързаност (принадлежност), … компетентност ( да си способен и да знаеш); и …

  • …стремеж към развитие на потенциала си, … удовлетворение от това, което правим и постигане на благополучие.

Мога да ти помогна ако искаш да ...

... повишиш своята самооценка и увереност;

... откриеш подходяща посока, призванието/делото на твоя живот; ... образование

... укротиш вътрешния критик и емоционалните бури, които пречат да постигаш личните и кариерните си цели;

... промениш нагласата, с която работиш и търсиш възможности за бъдеща реализация;

... да разшириш потенциалните възможности за развитие;

... изградиш визия за бъдещето си съобразена с твоите ценности, интереси, стил и начин на живот;

... идентифицираш кариерните си цели в три жизнено важни аспекта на личността;

... развиеш умения за ...

... асертивно поведение - установяване на граници и справяне с конфликтни ситуации, сравняването с другите и вината;

... умения свързани с решаването на проблем и вземане на решение;

... да рекламираш дейността си, и подобриш твоето представяне пред работодател, клиент и потенциален бизнес партньор;

... самоорганизираност и управление на времето и задачите;

... справяне с негативното влияние на стрес и напрежение;

Твой ред е!
Готова ли си да осъществиш твоята промяна?

Безплатен въпросник за самооценка "Как прекарваш времето си"

Представям ти моят безплатен въпросник за самооценка "Как прекарваш времето си?".