Какво е важно да знам за контрола над емоциите си?

Какво е важно да знам за контрола над емоциите си?

Кои емоции са най-трудни за овладяване, но не и невъзможно да се справим с тях?

Гневът, негодуванието и разочарованието както към нас, така и към другите са най-често преживяваните емоции. Най-хубавото обаче е, че сме надарени с възможността да работим и да се учим да управляваме или поне да смекчим тези чувства. Няма нужда да се приемаш като патологичен случай, нито да съдиш някого за неумението му да контролира себе си, защото не знаеш какво е да носиш неговата/нейната дреха нито си в неговите обувки.

На какво се дължи...

…в някои случаи липсата на подходяща емоционална саморегулация може да е признак на занижена самооценка, бърнаут или депресия. Различни могат да бъдат факторите, които възпрепядстват регулирането (контрола) над емоциите, включително:

  • липсата на знания и умения за емоционална регулация;
  • нереалистична представа за себе си, както и нагласи към другите и живота;
  • неумението да поставяш ясни граници и правила;
  • … да се справяш с неуспех

Имай предвид, че...

…за разлика от децата, от нас възрастните се очаква да владеем и регулираме емоциите си по начин, който е приемлив за околните и себе си. Когато си под силно напрежение и стрес най-вероятно ти се случва да направиш или кажеш нещо в определена ситуация (а може и да не вземеш отношение), за което после съжаляваш, или поне да смекчиш напрежението  впоследствие. Когато е нарушен баланса това влияе  по негативен начин на твоето благосъстояние и социални взаимоотношения.

Задача: Помисли как ти влияят всекидневните неприятности, и как най-често им реагираш? 

Ако искаш да придобиеш значими умения, лесно да поставяш граници и да се справяш със стрес и тревожности от различно естество – свържи се с мен, и заедно ще изградим стратегия за постигане на баланс, мир и хармония в/със себе си. Кликни върху бутона и заяви опознавателна среща.

Безплатен въпросник за самооценка "Как прекарваш времето си"

Представям ти моят безплатен въпросник за самооценка "Как прекарваш времето си?".