АТЕЛИЕТА

Свободата да изразиш себе си

Искаш ли да си подариш стойност, преживяване и смислени разговори с жени, които са на твоята вълна, ... и имат подобни на твоите мисли и тревоги?

Защо "ателие" като форма на взаимодействие?

... неформална социална среда за учене, обогатяване и личностен растеж;

... място, където изследваш собствената си мотивация;

... начин да осмислиш това, което се случва и се е случило;

... повишаваш сензитивността, творчеството и емпатията към себе и другите;

... вдъхновяваш другите с опита и знанията си, и те обогатяват теб;

... намираш решението, което търсиш;

... свободно изразяваш себе си, без излишна подправеност;

... развиваш значими за теб идеи, и виждаш реален смисъл от това, което правиш;

Ателие "Щастие"

 

Щастието е лично преживяване, и осмисля живота ни по различен начин

Какво ще правим …

... изследваме как разбираме и оценяваме щастието по своему;

... ще творим чрез въображение и спонтанност;

... ще преживеем щастието.

Отзиви:

Ателие "Хор на вината"

 

Свободата да живееш в мир със себе си …

Какво ще правим …

... ще изследваме минал опит, ограбващи духа вярвания и убеждения;

... ще отработим вината в настоящето като се свържем дълбоко със себе си;

... и с усмивка и приемане ще оформим нов модел на поведение.

В детайли за ателиетата, и какво да очакваш като резултат:

Ателиетата са с продължителност 150 минути, и чрез ...

... игрови импровизации освобождаваш негативни мисловни модели;

... научаваш нови варианти за справяне с предизвикателствата, ... чувстваш се по - уверена, и постигаш мир със себе си и другите

... самостоятелни упражнения и саморефлексия опознаваш и приемаш себе си такава, каквато си;

Кой води ателиетата?

 

Галя Кустева е социален и образователен педагог, сертифициран GCDF (Global Career Development Facilitator) консултант по кариерно развитие. По душа идеен вдъхновител и мотиватор за промяна.

Работи с жени, които искат да следват ритъма на своя жизнен път като лична мисия и ценност, … да открият любимото си дело (призвание), … живеят свободни, в мир и хармония със себе си и другите.

През месец май очаквай

Ателие "Щастие"

Форма за записване

Цената на това емоционално преживяване е 45 лв, … мястото: Център за щастие „Прити йога“ – ул. „Кирил и Методий“ 17

След попълване на формата ще получите на имейл банкова сметка за превод.

Безплатен въпросник за самооценка "Как прекарваш времето си"

Представям ти моят безплатен въпросник за самооценка "Как прекарваш времето си?".